Blue Flower

   
Last nedVeiledende priser
Bestilling sendes via e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Komplett ”Brokasse”

Komplett ”brokasse”, klassesett med deler til å bygge flere (8)  ulike brotyper som fagverksbroer, buebroer, flytebro, henge eller skråstagsbro samt fritt-frembyggbro leveres. I tillegg boken «Bærende konstruksjoner» , brolitteratur og  veilednings-hefter. ”Brokassene”er spesielt egnet som klassesett.

Broer enkeltsett  

Fagverksbro 1, Fagverksbro 2 og Buebro

selges som enkeltsett og  leveres i egne esker. Veilednings-hefte for byggesett broer og følger med som CD. På bildet er et enkeltsett med fagverksbro 1 vist. Egnet som prøveprosjekt, utstillingsmodell eller som gavepakke.

Reservedeler til Modellbyggesett broer  

Reservesettet

inneholder noen ekstra deler (staver) og et lite lager av de ulike skruer og muttere.

Boken «Bærende Konstruksjoner»  
Boken inneholder et vell av konkrete og utprøvde ideer som passer til fagområdet teknologi og design (ToD) som til valg-fagene Teknologi i Praksis og Forskning i praksis.  Boken er fast inventar i «Brokassene».  Se bokomtale http://www.naturfag.no/bokbeskrivelse/vis.html?tid=2003220
Boken «Contre modellbyggesett» Veiledningshefte  

Boken inneholder en beskrivelse av ConTre modellbyggesett. Boken tjener som veileder for den som vil studere, forme og bygge modeller av ulike brokonstruksjoner. Arbeids-tegninger, beskrivelser, bilder og tips for sammensetting er hjelpemidler for å komme i gang. Boken er fast inventar til «brokassen», men kan kjøpes enkeltvis.

Bestilling

Bestilling sendes via e-post   til      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.