Blue Flower

 
ConTre 
er et registrert varemerke som benyttes av enkeltmannsforetaket ConTre JJJ for produkter som modellbyggesett, forsøksinnretninger, bøker, programvare, pedagogiske og tekniske tjenester (Patentstyrets reg. nr. 230229).  ConTre JJJ er sprunget ut av de tidligere firma JJJ Consult AS og Contre AS og har derved overtatt alle rettigheter mht. bøker, modellbyggesett, egenutviklede forsøksinnretninger etc. som de tidligere firma stod for. Bøker og hefter utgis nå på ConTre forlag.  
 

Teknologiformidling er et av foretakets satsingsområder og omfatter læring og pedagogisk rådgivning. Det inkluderer utarbeidelse og utvikling av teknisk lærings- og informasjonsmateriell spesielt rettet mot barn og unge. I samarbeid med NTNU, ved RENATE-senteret, Institutt for konstruksjonsteknikk og Skolelaboratoriet, har det gjennom flere år blitt utviklet undervisnings-opplegg for grunnskolen i ”Teknologi og design” og for faget ”Teknologi og forskningslære” i den videregående skolen. Som eksempler nevnes: Undervisningsopplegg og temahefter for bærende konstruksjoner, utvikling av byggesett for eksperimentering med ulike brokonstruksjoner, utbygging av et Teknologiverksted ved NTNU med tilhørende aktiviteter, og gjennomføring av lærer- og elevkurs innen nevnte tema. En del av undervisningsopplegget benyttes av Naturfagsenteret ved UiO.

Se http://contre.no/