Blue Flower

 
Brokonstruksjoner, en introduksjon
Broer har fascinert mennesker gjennom tidene. De har stått som eksponent for godt håndverk, vitenskap og ingeniørkunst. Arkitektur og kunst har også fått utfoldelse i forbindelse med brobygging.  En introduksjon om brokonstruksjoner gir et bilde av ulike brotyper, bæresystemer og materialer>
Les mer (7,0 Mb)
Broer i Trondheim
En by som Trondheim, hvis sentrum ligger på en halvøy, har i dag mange broer. I tidligere tider var antallet broer av forsvarsmessige grunner begrenset til kun en bro. I Middelalderen lå denne ene broen i nærheten av der Elgeseter bro i dag ligger.
En byvandring  med oversikt over de viktigste nye og gamle broer i Trondheim er gitt.
Les mer  (2,7 Mb)
 

History of Bridges - A philatelic review

ABSTRACT: This paper is an informal introduction to the theme of bridges, combining the "disciplines" of bridge engineering, history, and philately. It is an updated brief summary of an earlier publication. A brief history of the bridge development and the design process is summarized and examples of the different types of bridges are presented. As illustrations selected stamps from own stamp collection are used.
Read more (580 kb)
Bygg din egen bro i stor skala
Du har med modellbyggesettet ConTre bygget en modell av en fagverksbro og  funnet ut den beste måten å bygge broen på. Hva med å bygge den samme broen i forstørret utgave og som du kan prøve selv og også gå på?
På bildet ser du modellbroen (Fagverk 1) og en forstørret utgave av den samme.  I en serie av bilder skal du få se hvordan den ”store” broen bygges.
Les mer (4,4 Mb)
Teknologi i skolen
Teknologi og Design
Teknologi på timeplanen
Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor er det viktig at kunnskap om og forståelse for teknologi inngår som en del av allmenndannelsen. Skolen er en arena for læring. I de nye læreplaner (2005) er temaet teknologi og design kommet inn. Teknologi og design er et fagområde som vektlegger flerfaglig arbeid og kreativitet.
Byggenæringen kan bidra til at byggrelaterte tema blir representert i teknologi og design.
Les mer
Teknologi i praksis

Fra 2012-2013 ble det innført nye valgfag i ungdomsskolen. Et av dem er  “Teknologi i praksis”. Med faget Teknologi i Praksis skal elevene utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger.

Valgfaget Teknologi i praksis skal være praktisk innrettet, og det kan ta utgangspunkt i lokale behov, eller problemstillinger som elevene har vært med å utforme. Faget krever planlegging, konstruksjon og framstilling av gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologisk løsninger. Designprosessen fra ide til ferdig produkt åpner for skaperglede og mestring, ferdigheter og innsikt. Denne prosessen skjer vanligvis i et arbeidsfellesskap.

 
Teknologi og forskningslære (ToF)

Teknologi og forskning er en del av vår kulturbakgrunn og utgjør et grunnlag for vår levestandard. Faglig og teoretisk kunnskap kombinert med evne til å tenke kreativt og nyskapende blir en stadig viktigere utfordring i samfunns- og næringslivet.
Programfaget skal gi erfaringer med realfag i praksis og skape en arena for undring og nysgjerrighet. I tillegg skal det gi innsikt i vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi sett i et historisk perspektiv, og bidra til å øke bevisstheten om vår egen plass i tid og rom.
Opplæringen skal legge til rette for læringsarenaer også utenfor skolen i kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv. For å sikre god læring skal det gis en praktisk og teoretisk tilnærming, som legger vekt på konstruksjon og utprøving av teknologiske innretninger..
I ToF skal elevene ta rollene som «den unge ingeniøren» og «den unge forskeren»