Blue Flower

 
Prøv deg som brobygger!
Med ”ConTre” byggesett i tre kan du bygge modeller av forskjellige brokonstruksjoner.
Byggesettes deler finner du i fine trekasser (”brokasser”) med inndeling. Med de ulike delene kan du samtidig og etter tegninger sette sammen hele 8 forskjellige brotyper, Du kan bygge fagverksbroer, buebroer, flytebro, henge- eller skråstagsbro samt fritt-frembyggbro. Du kan  også fritt konstruere din egen bro med de delene som er tilgjengelige. I tillegg er innholder brokassen brolitteratur og veilednigshefter. ”Brokassene”er spesielt egnet som klassesett.
Modellbyggesettene er tegnet av JJJ Consult AS og utviklet for ”Teknologiverkstedet NTNU” i forbindelse med tilrettelegging av byggrelaterte prosjektoppgaver knyttet til ”Teknologi i skolen” 
ConTre JJJ har overtatt rettighetene t til å videreutvikle, markedsføre og selge ConTre modell-byggesett for broer.

Les mer om de ulike bromodellene  (215 kb)

 

Fagverksbroer

Med delene i byggesettet kan du bygge flere typer fagverksbroer. Her vises tre ulike varianter. Du kan selv konstruere din egen fagverksbro ut fra de deler byggesettet har. I Norge ble det tidligere bygget mange fagverksbroer i forbindelse med utbyggingen av veg og jernbanenettet. I de senere årene er det bygget nyere fagverksbroer i tre.
Fagverksbro 1
Med delene i byggesettet kan du bygge en fagverksbro som vist i figuren.
Les mer 02 (pdf fil  713kB)
Fagverksbro 2
For denne broen  settes stavene sammen på en annen måte enn i byggesett Fagverksbro 1. Settet inneholder en enkel arbeidstegning og komplett sett av hullede staver, skruer og plugger
Les mer 03(pdf fil  507 kB)
Fagverksbro 3
Byggesettet består av tynne lister eller blomsterpinner, grillpinner og myk jerntråd. Med dette har du materiale til å forme og bygge din egen bro. Du må kappe stavene dine selv og sammenføyning av stavene skjer ved å binde med jerntråd. Arbeidstegning følger, men du kan lage din egen
Les mer 04  (pdf fil  507 kB)
Flytebroer
Med denne flytebromodellen kan du studere broens bærevirkning som er avhengig av oppdrift. Pongtongene kan være laget av papprør eller skumgummisylindere. Bærebjelkene og brobanen  settes sammen av byggesettdelene. En enklere utgave av flytebroen kan lages av papprør og blomsterpinner. Det er spennende å la en bil kjøre over broen. 
Les mer 05 (pdf fil  431kB)

Buebroer

Med dette byggesettet kan du studere bærevirkningen til en bue bestående av enkelte byggesteiner. Samtidig kan du bygge videre på buen slik at du får en buebro med overliggende kjørebane

Les mer 06 (pdf fil  410kB)

Stavbuebroer
Byggesettet gir deg muligheten til å bygge en stavbuebro, enten med overliggende kjørebane, eller med kjørebanen under. Buen består av rette staver, derav navnet stavbuebro.
Les mer 07 (pdf fil  661kB)
Hengebro-Skråstagsbro
Med Hengebroer kan du slå bro over lange spenn. Med modellbyggesettet kan du enten lage en modell av en hengebro, eller en modell av en skråstagsbro og lære litt om brobyggingens historie.
Les mer 08 (pdf fil  662kB)
Fritt-frambyggbro
Bromodellen representerer en brotype i betong som benyttes mye for å slå bro over middels og større spenn opp til 300m. Modellen består av deler som spennes sammen
Les mer 09 (pdf fil  263kB)
Spesialbroer:  «bevegelige broer»
Du kan også bygge spesielle broer med elementene i byggesettet. Her viser vi en klaffebro som kommer under betegnelsen bevegelige broer. Klaffebro, svingbro og en heisebro er brotyper under betegnelsen «bevegelige broer» som du kan bygge. Skal en arbeidsgruppe bygge en av disse broene, bør de de ha brokassen disponibel og sjekke at nok elementer er for hånden
Les mer 10
Limtrebro
Broer i tre har fått sin renessanse med limtreteknikken. I brokassen finner du materialer for å lage modeller av limtrebroer, enten som limtrebjelker eller som limtrebbuer.  Bildet  under viser en limtrebuebromodell.